ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA

Murtela Općina Murter - Kornati Razno

Na brojnim vanjskim lokacijama te unutar javnih prostora u Murteru, nalaze manji ili veći spremnici za zbrinjavanje otpada, koji po svojoj klasifikaciji ne pripada u ekološki prihvatljiv i nije mu mjesto u spremnicima za otpad u domaćinstvu, a postavljeni su na inicijativu komunalnog poduzeća “Murtela”.
Sav takav otpad, koji je štetan za ljudsko zdravlje i okoliš, osim u postavljene spremnike, možete deponirati kontaktiranjem nekih od ovih institucija, koji zbrinjavaju prema propisanom pravilniku Zakona o gospodarenju otpadom (https://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-održivom-gospodarenju-otpadom) sve ono što se ne bi smjelo naći na dohvat ljudima ili prirodi, primjerice: boje, lakove, smole, mazut, bitumen
ljepila, masti i voskove, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, zauljeni filtere, toneri, apsorberski materijali (krpe, komorni filteri, papiri, folije i sl.), otapala, razrjeđivači, fotokemikalije i ostale kemikalije, kiseline, lužine, otpadne industrijske vode, galvanski mulj, zauljeni mulj, zauljene vode, akumulatori, kondenzatori s PCB-om, metali onečišćene opasnim tvarima i dr.

U nastavku popis tvrtki ovlaštenih za pametno gospodarenje opasnim otpadom:

Cian d.o.o.
Centrala: 021 540 190
E-mail:cian@cian.hr
http://www.cian.hr/

VSPECTRA-MEDIA
Tel: 099/ 3936-812

Besplatan odvoz moguće je naručiti sljedeći ove upute:
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka IB Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz pozivom na: 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv s fiksne telefonske linije)
od 08-16 sati.
– unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com
– SMS-om: 098 444 110
– e-mailom: prijava@eeotpad.com
– EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
– EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva.
Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate.
– Sabirni centar za sakupljanje EE otpada

Oznake ,