UDRUGA ARGONAUTA PREDSTAVILA PROJEKT “DRUŠTVENI CENTAR JEDRO”

Aktivnosti 365 Kultura Murter - Kornati

Tijekom jutra, na ljetnoj terasi restorana „Lantana“ u uvali Čigrađa, održana je konferencija za novinare, na kojoj je prezentiran projekt Društveni centar Jedro (Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka), vrijedan 1.999.243,34 kuna bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85%) te Republika Hrvatska iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Projekt adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter- Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projektom će se staviti u funkciju neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine. Ovim će se proširiti raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvoriti preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

Sukladno s tim, ciljevi projekta su:
1.Unaprijediti stručne i društveno poduzetničke kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih odgovornih osoba, djelatnika, članova i volontera;
2.Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora i povećanju iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
3.Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, a partneri su: Općina Murter-Kornati, Kulturno-umjetnička udruga Zaokret, Ogranak Matice hrvatske u Murteru, Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe “Latinsko idro”, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Sveučilište u Zadru. U projektu kao suradnici djelovat će Karnevalska Udruga “Murterske poklade“ i Dramski amateri Murter.
Projekt će trajati 24 mjeseca, od 29.05.2020. do 29.05.2022.