U JEDRU PREZENTIRANI PRIJEDLOZI STRATEŠKIH PLANOVA ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE

Aktivnosti 365 Murter - Kornati Općina Murter - Kornati

Javna prezentacija prijedloga strateških planova za prostore u vlasništvu Općine Murter-Kornati (RADUČ, SOKOLANA, KINO SALA ŽUT, AMPHORARIUM, COLENTUM I DRUŠTVENI CENTAR JEDRO)  održana je u JEDRU u utorak, 26. travnja.

 –Do predstavljenih strateških planova za smo došli na zajedničkim sastancima s lokalnim dionicima, nakon kojih je bilo potrebno pozvati javnost da ih upoznaju i daju svoje komentare i prijedloge na vizije, misije, ciljeve i aktivnosti koje smo zamislili da se provode na prostorima Raduča, Sokolane, Kino sale Žut, Amphorariuma, Colentuma i Društvenog centra Jedro. Uvažavajući komentare javnosti kreirat ćemo i finalne dokumente strateških planova za svaki od prostora – pozivaju iz Drušvenog centra Jedro.

Prijedlozi strateških planova postavljeni su u obliku plakata, a pored svakog plakata rezervirano je i mjesto za komentare. Stoga, pozivaju i ostalu zainteresiranu javnost da do 4. svibnja (u vremenu od 8.00 do 15.00h) navrate u JEDRO i doprinesu stvaranju finalnih dokumenta svojim komentarom i prijedlozima.

-Dokumenti prijedloga strateških planova za svaki od prostora i grafički prikaz plakata objavljeni su na web stranici www.jedro.eu i društvenim mrežama Društvenog centra Jedro i Općine Murter-Kornati pa pozivamo sve zainteresirane da nam svoje komentare dostave u inbox ili na mail jedro@argonauta.hr do 26. svibnja 2022 – dodali su.