OBRAĆANJE ŽUPNIKA DON IVANA KATIĆA

Dragi moji Župljani, danas sam u crkvi našeg sv. Roka prikazao misu na nakanu  da nas Bog po zagovoru našeg sv. Roka , u ovoj novonastaloj nevolji, sačuva u čvrstoj vjeri, nadi i bratskoj ljubavi; posebno da nas, kako je to kroz povijest više puta učinio, po zagovoru sv. Roka, očuva od ovog trenutnog  zla. […]

Nastavite čitati