PRIOPĆENJE ZA OPĆINU MURTER KORNATI: MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA COVID-19 (SARS—CoV-2)

Na temelju članka 44. Statuta Općine Murter-Kornati (,,Službeni glasnik Općine Murter- Kornati”, broj 1 l17,2l18,7l18,1l19 -proćišćeni tekst, 1/20), te nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Općine Murter-Kornati od dana 16. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Murter-Kornati dana 16. ožujka 2020. donosi : ODLUKU o mjeri sprječavanja širenja Corona virusa Članak 1. Zbog opasnosti širenja […]

Nastavite čitati