PREDLOŽITE KANDIDATA ZA JAVNO PRIZNANJE OPĆINE MURTER KORNATI!

Korisne Informacije Murter - Kornati Općina Murter - Kornati Promocija

Do ponedjeljka, 07. rujna 2020. godine. u tijeku je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2020. godini. Aplicirajte za one koji prema vašem mišljenju zaslužuju neku od ovih počasnih nagrada!

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Murter-Kornati donosi Općinsko vijeće Općine Murter- Kornati na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se poštom na adresu Općina Murter- Kornati, Butina 2, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati”, putem pisarnice ili na adresu elektroničke pošte info@murter.hr, do ponedjeljka 07. rujna 2020. godine.

 

Kategorije za koje možete predlagati su:

 • Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati

Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Murter- Kornati, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

 • Plaketa Općine Murter-Kornati

Plaketa Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe

postignute u razvoju društvenih odnosa.

 • Priznanje Općine Murter-Kornati

Priznanje Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajnih za osobu, te vijećnicima i dužnosnicima za rad u predstavničkim i drugih tijelima Općine na isteku mandata.

 • Priznanje počasnog građanina Općine Murter-Kornati

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim djelovanjem znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Murter-Kornati, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Murter-Kornati i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Uvjeti:

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Murter-Kornati.

 • trgovačka društva i ustanove,
 • političke stranke,
 • udruge građana i druge organizacije i građani.

Kako aplicirati za prijedlog?

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih

podataka o osobi (kratak životopis),

 1. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 2. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela

javnog priznanja,

 1. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti

potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

 

Pri podnešenju prijedloga važno je da predlagatelj u prijedlogu obvezno navede tekst koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.