OBNAVLJANJE “MORSKIH PLUĆA” U KRAVLJAČICI

NP Kornati Razno

Na Kornatskim podvodnim pašnjacima, osim 353 vrste algi, žive i tri vrste morskih cvjetnica, značajnih proizvođača kisika. Jedna od njih je i endemska vrsta Posidonia oceanica (posidonija) iz roda kritosjemenjača (Angiospermae).

Radi se o iznimno osjetljivoj vrsti  razvijena korjena, stabljike, lista i cvijeta, poznatoj po svom sporom rastu i obnavljanju. Najviše je ugrožena ljudskim aktivnostima, od kojih su joj najveći neprijatelji ribolov koćom, sidrenje i onečišćenje mora.
Upravo iz potrebe za obnovom oštećenih livada, zahvaljujući projektu SASPAS Interreg Italy – Croatia u području Nacionalnog parka Kornati, nedavno je obavljeno presađivanje izdanaka Posidonije oceanica, kako bi se obnovile oštećeni nasadi ove morske cvjetnice u uvali Kravljačica na otoku Kornatu.
Terenski dio podvodne sadnje realiziran je uz pomoć talijanskih partnera SELC i Biosurvey, Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, te tehničku podršku ronilačkog centra Najada diving.

Posidonija, koju često srećemo na obalama u nanosima nakon jakih valova, raste na dnu do 50 metara dubine koje se sastoji od sedimentnih naslaga (pijesak, mulj, šljunak), a svojim korijenjem učvršćuje podlogu na kojoj raste. Ima duge listove kojima smanjuje utjecaj valova. Livade posidonije su staništa za mnoge morske životinje koje tu žive, a njen bujan rast služi im kao sklonište od grabežljivaca. Livade posidonije su jako važna karika u morskom ekosustavu jer obogaćuju more kisikom. Zanimljivo je da jedan četvorni metar ove cvjetnice dnevno proizvede oko 14 litara kisika.