NOVI PAVILJON ZA ISPRAĆAJ POKOJNIKA NA GRADINI: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA U TIJEKU

Murter - Kornati Općina Murter - Kornati Razno

Općina Murter-Kornati je, prema idejnom rješenju arhitekta Matije Galošića, od poduzeća Crta d.o.o. naručila izradu glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika radova za Paviljon za ispraćaj pokojnika predviđenog na novom krilu mjesnog groblja Murter-Betina. Vrijednost izrade ove dokumentacije je nešto više od 74 tisuće kuna, rok za izradu 3 i pol mjeseca, a procijenjena vrijednost radova bit će poznata nakon izrade glavnog projekta.

Paviljon za oproštaj bit će smješten u novom dijelu groblja na prostoru predviđenom za oproštajno-ceremonijalni sklop, a njegova orijentacija i smještaj uvjetovana je zatečenom situacijom. Također, bilo je potrebno u prostoru uspostaviti odgovarajuće međuodnose i vizualnu komunikaciju između postojećeg centralnog križa i ulaza.

Kako je predviđeni prostor oproštajno -ceremonijalnog sklopa na kontaktu novog i starog dijela groblja, te kako postojeće polukružne stepenice nisu adekvatno rješenje veze među njima, bilo je potrebno na nov i simboličan način promisliti vezu između novog i starog dijela groblja – kazali su iz Crte d.o.o..

Naime, postojeće groblje smješteno je na rtu Gradina u arheološkoj zoni koja je značajni lokalitet antičkog razdoblja i sastoji se od novog i starog dijela kojima se pristupa preko dva odvojena ulaza. Uz ulaz u stari dio groblja nalazi se prostor predviđen za parkiralište i mala privremena mrtvačnica smještena uz vanjsku stranu ogradnog zida. Mrtvačnica svojom veličinom i prostornim sadržajem ne zadovoljava potrebe te funkcije. U sklopu starog dijela groblja nalazi se crkva Gospe od Gradine sagrađena u 17 st., a uz istočni zid kamena kuća u službi održavanja groblja.

Zbog izrazitog pada terena grobni redovi u starom i novom dijelu groblja smješteni su na kaskadnim terasama koje su visinski međusobno povezane stepenicama. Grobne staze su posute šljunkom, a groblje je djelomično ozelenjeno. Prostor za vodu i otpad nije uređen na odgovarajući način.

Budući Oproštajno – ceremonijalni sklop sastojat će se od 4 osnovne funkcionalne cjeline – pogona mrtvačnice, pomoćnih prostorija, zatvorenog i otvorenog oproštajnog prostora– rekli su.

Pogon mrtvačnice, u kojem će se obavljati prihvat pokojnika i smještaj ljesova u rashladni ormar, imat će poseban odvojen prilaz servisnih vozila na zapadnoj strani. U pomoćnim prostorijama bit će smješten prostor za svećenika i sanitarije za posjetitelje. Pomoćne prostorije imaju diskretno pozicionirane ulaze koji su dislocirani u odnosu na vanjski oproštajni prostor, a nalaze se na južnoj strani paviljona prema starom dijelu groblja. U središnjem dijelu glavnog zatvorenog oproštajnog prostora smjestit će se  odarnica,  sa bočnih strana klupe za obitelj i užu rodbinu. Odarnica će biti osvjetljena putem središnjeg svjetlarnika na stropu stožastog volumena, te neposredno povezana sa pogonom mrtvačnice i prostorom za svećenika. Taj prostor će se povezati preko natkrivenog dijela oproštajnog prostora sa vanjskim oproštajnim trgom. Otvoreni oproštajni prostor činit će djelomično natkriveni prostor ispred odarnice i oproštajni trg, a vanjski djelomično natkriveni oproštajni prostor i oproštajni trg predviđeni su za okupljanje posjetitelja.

Kontinuirano se trudimo ulagati u infrastrukturu, kako javnih prostora, tako i namjenskih na području cijele Općine. Groblje je jedno od najvažnijih infrastrukturnih sadržaja u svakom mjestu, a sprovodi i ispraćajni obredi dio su naših svakodnevnih života. S obzirom da naši pokojnici i oni koji žaluju zaslužuju dostojanstvenije ispraćaje, smatramo da je ovo veliki korak doprinosu samom dignitetu tog čina. Nadamo se da ćemo u što skorije vrijeme izraditi glavni projekt te krenuti u realizaciju – kazali su iz Općine Murter-Kornati.