NAČELNIK TURČINOV I MINISTAR BUTKOVIĆ: Potpisan ugovor za Podvrške/Škojić

Murter - Kornati Nekategorizirano Općina Murter - Kornati Promocija

Danas su oko 15 sati ministar Oleg Butković i načelnik općine Murter Toni Turčinov u prostorima tvrđave Barone(Put Vuka Mandušića, Šibenik), potpisali Ugovor o dodjeli sredstava za projekte obnove luka i pomorskog dobra u općoj uporabi na području Šibensko – kninske županije.

Velika je to i bitna stavka za Murter, a projekt se odnosi na sanaciju obale rive na poluotoku Škojić.
Ovim projektom za kojeg je Općina aplicirala, planirana je sanacija devastiranog pristaništa na lokaciji Podvrške u Murteru. Postojeće stanje obale je neuređena lučica s nedefiniranom linijom obale te je potrebno pristupiti sanaciji. Sama obala je izvedena od kamenog nasipnog materijala. Na lokaciji su izvedena i tri mulića temeljena na nasipu od krupnog kamena s betonskom površinom. Lokacija služi kao lučica za privez brodica lokalnog stanovništva. Na sjevernoj i zapadnoj vanjskoj strani lučice izveden je betonski zid za pristan turističkih brodova koji nije obuhvaćen ovim radovima sanacije. Na južnoj strani nalazi se asfaltirana pristupna prometnica. Uslijed vremenskih nepogoda obala izvedena od nasipnog materijala je devastirana te je potrebna hitna sanacija tako da se izgradi obalni betonski zid. Kopneni sadržaji zajedno sa prometnim povezivanjem lokacije na postojeću cestovnu mrežu, kao i instalacije nisu bili predmet obrade ovim projektom.

Cilj projekta je obuhvat sanacija obale za prihvat brodova koji uključuje sljedeće prostorne potrebe građevine:
Duljina trase pristanišne obale 130 m
Visina u trasi pristanišne obale +1,20 m
Dubina po trasi pristanišne obale -1,25 m
Širina obalnog zida 1,30 m
Ukupna površina obuhvata 1230 m2.
Obalni zid je planirano realizirati kao betonski lijevan na licu mjesta. Završna površinska obrada zaobalne površine izvodi se betonom. U 1. fazi za koju tražimo sredstva planira se sanacija najkritičnijeg dijela pristaništa u duljini od približno 70 metara obalne trase, gdje procjena troška sanacije tih 70 m obale rive na polutoku Školjić iznosi oko 1.526.023,75 kn, o čega financijska injekcija Ministarstva iznosi 600.000 kn.

Oznake ,