Nalazite se na stranicama “Murter News”- Internetskog dnevnika u formi blog- portala

Sav sadržaj ovih stranica je autorsko djelo fizičke osobe koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.
Autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu koje se sastoji od: jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi) te fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskim programima, te nije podložan ispunjavanju bilo kakvih formalnosti.
Bez suglasnosti autora, zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja u jezičnom i fotografskom djelu.
Svako neovlašteno posjedovanje i korištenje sadržaja Murter News, krši autorska prava.

Napomena: Za eventualnu štetu nastalu korištenjem podataka i informacija koji se nalaze na ovom internetskom dnevniku blog-portala ne odgovaramo.