BADNJI DAN DONIO GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA HRIPE!

Magazin Murter - Kornati Općina Murter - Kornati

Građevinska dozvola za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Hripe, koja je na sam Badnjak postala pravomoćna, izvrsna je vijest za budućnost još zelenijeg i čišćeg područja Općine Murter Kornati!

Jedinice lokalnih samouprava u svom radu izvršavaju obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada tako da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave. Upravo takvo reciklažno dvorište u skorijoj budućnosti nastat će na području Općine Murter Kornati.

Ključnu ulogu u uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom ima odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka kao i općenito odvojeno prikupljanje otpada kao predradnja za oporabu i ponovno korištenje otpada. Jedan od sastavnih dijelova toga sustava predstavljaju upravo reciklažna dvorišta gdje građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad, odakle se onda prikupljeni i privremeno skladišteni otpad organizirano predaje na daljnje postupanje.

“U relativno kratko vrijeme uspjeli smo povući sredstva za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izradili smo Glavni projekt i naposljetku ishodili građevinsku dozvolu za građenje građevine namijenjene za gospodarenje otpadom, reciklažnog dvorišta Hripe koju nam je dodijelio Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju. Kako je točno na Badnjak postala pravomoćna, došla je kao poklon pod bor. Naime, zbrinjavanje i postupanje s otpadom jedno od najvećih gorućih pitanja na globalnoj razini, a od istog nažalost nije niti Murter lišen. Iako takvi poražavajući prizori nisu nešto što se često vidi u prolazu, istina je da se gušimo u otpadu kojeg je sve više, ilegalni deponija je toliko da im se jedva staje na kraj, a cijene odvoza otpada velika su stavka u izdacima lokalne samouprave. Izgradnja reciklažnog dvorišta Hripe spriječit će nastanak otpada i smanjiti njegovu količinu, iskorijeniti nastanak ilegalnih odlagališta, omogućiti reciklažu korisnih sirovina, pravilno zbrinuti otpad i pripremiti za ponovnu uporabu”– pojasnila je srž ovog značajnog projekta donačelnica Općine Murter-Kornati, Julia Ježina.

U narednim tjednima očekuje se otvaranje natječaja u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kroz program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa za građenje reciklažnih dvorišta s bespovratnim financiranjem iz Kohezijskog fonda. U Općini Murter Kornati pripremili su sve za prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Cilj ovog programa je odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja reciklažnih dvorišta na svom području gdje broj dvorišta ovisi o broju stanovnika.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

“Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta nužne su za što bolje informiranje mještana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade. Cilj je da mještani savjesno sudjeluju u ekološkom aspektu, ovom prilikom kroz zbrinjavanje otpada, dakle da odgovorno odlažu problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno ne odbacuju u okoliš. U svrhu edukacije i informiranosti, održavat će se seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika našeg prijeko potrebnog reciklažnog dvorišta Hripe”– najavila je Julia Ježina.

Oznake ,