AKCIJA ČIŠĆENJA POVRŠINA KOJE GRANIČE S JAVNOM POVRŠINOM

Aktivnosti 365 Korisne Informacije Murtela Murter - Kornati Općina Murter - Kornati

OBAVIJEST O ČIŠĆENJU OKOLIŠA ZGRADA I PARCELA KOJE GRANIČE S JAVNOM POVRŠINOM

Iz službe komunalnog redarstva Općine Murter  najavljuju veliku sezonsku akciju čišćenja koja će započeti u ponedjeljak 9. studenog, a predviđen rok trajanja akcije je mjesec dana. 

Od ponedjeljka će se provoditi akcija čišćenja uklanjanja granja, korova i potencijalnog otpada, koje iz privatnih dvorišta, vrtova, neizgrađenih građevinskih zemljišta te sličnih površina koje izravnim kontaktom s javnom površinom narušavaju funkcionalnost, izgled i estetiku mjesta, sigurnost ulica za pješake i promet. Akcija će se sustavno i u skladu s vremenskim prilikama provoditi narednih mjesec dana. Molimo mještane koji su vlasnici/korisnici takvih površina, a žive u mjestu, da u što većem obimu uklone gore spomenut otpad.

Izdvajamo sažetu objavu iz Službenog glasnika Općine Murter Kornati, prema kojem u Članku 10. stoji navod: „Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog zemljišta dužni su dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište te druge površine, u dijelu koji je vidljiv s javne površine, održavati urednima i čistima. Ako se navedeno ne održava urednim i čistim, komunalni redar naložit će korisniku otklanjanje uočenih nedostataka“.

Važno!
Ukoliko korisnici/vlasnici prostora u previđenom zadanom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otkloniti putem trećih osoba na trošak korisnika/vlasnika.
Dvorišta, vrtovi, građevinska zemljišta i druge površine, moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te ne smiju narušavati susjedne zgrade i estetiku okolnih površina. Lišće, plodove i grane koji padnu na javnu površinu, vlasnici su dužni odmah očistiti, te selektirati propisno otpad. Na spomenutim površinama koje graniče s javnim površinama zabranjeno je odlaganje i spaljivanje otpada koji narušava izgled okoliša (stare automobile, strojeve, električne i druge aparate, predmete iz kućanstva, građevinski otpad, daske, dotrajale predmete i sl).

Za sve potrebne informacije i upite, na raspolaganju su vam kontakti službe za komunalna pitanja:
komunalniredar@murter.hr
Tel: +385 (0) 22 435 799